Jaspi logo

Jäspi Tehowatti Air Split ilma-vesilämpöpumppu

Lämpöä ja lämmintä vettä talon tehontarpeen mukaan

Avainlippu-merkitty Split-ilma-vesilämpöpumppu huolehtii talon lämmityksestä ja lämpimän käyttöveden tuotosta. Sisäyksikössä on integroitu vedenlämmitin ja sisäänrakennettu järjestelmän ohjaus, ja myUpway-etävalvonnan avulla järjestelmää on mahdollista valvoa vaikka kännykällä. Lisävarusteen avulla Jäspi Tehowatti Air Split pystyy myös jäähdyttämään taloa. Split-ulkoyksikkö tuottaa lämpöä -20 °C ulkolämpötilaan asti ja kylmemmässä lämpötilassa sisäyksikön sähkövastus auttaa lämmön tuotannossa.

Tehowatti Air Split -järjestelmä koostuu kolmesta osasta:

  1. Ulkoyksikkö on Split ilma-vesilämpöpumppu (6, 8, 12 tai 16 kW), joka ottaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää kompressorin välityksellä näin saadun lämmön sisäyksikköön.
  2. Sisätilassa oleva lämmönsiirtoyksikkö siirtää lämmön kylmäaineesta veteen ulkoulkoyksikön ja sisäyksikön välillä.
  3. Sisäyksikön kautta lämpö jaetaan sisätiloihin ja lämpimään käyttöveteen. Ulkoilman energiasisältö pienenee ilman kylmetessä. Jos ulkoa ei saada lämpöpumpulla riittävästi energiaa kiinteistön tarpeisiin, sisäyksikön lämmitysvastus avustaa lämmitystä automaattisesti ja takaa tarvittavan lisälämmön.
Jaspi Tehowatti-Air-Split
jaspi tehowatti-air-split oljylammityksen-tilalle

Järjestelmän toimintaperiaate

Ilma-vesilämpöpumpun Split-ulkoyksikön lämmöntuottotehoa hienosäädetään automaattisesti sääolojen ja lämmöntarpeiden mukaan. Näin yksikön energiankäyttö pysyy mahdollisimman tehokkaana. Energia otetaan ulkoilmasta aina -20 °C lämpötilaan asti. Oikein matalissa lämpötiloissa lisäenergiaa saadaan lämmitysvastuksella vaiheittain, mikä takaa lisälämmön mahdollisimman vähäisen kulutuksen. Koska energiaa otetaan ulkoilmasta, ulkoyksikköön kerääntyy jäätä pakkaskeleillä. Tehowatti Airin toimituksessa on mukana varusteet, joilla sulatus tapahtuu tarvittaessa automaattisesti. Laite huolehtii kaikissa tilanteissa ulkoyksikön sulatuksesta ja sulatusveden eli kondenssiveden pois viemisestä talon viemäri- tai salaojajärjestelmään. Näin jäätä ei keräänny ulkoyksikön alle tai ympärille.

Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö jakaa pumpun tuottaman lämmön ja lämmittää vuorotellen lämmityspiiriä ja käyttövettä. Sisäyksikössä on älykäs ohjausjärjestelmä, joka mukauttaa pumpun toiminnan talon lämmöntarpeeseen. Ohjauslogiikka optimoi jatkuvasti ilmavirtausta (kierroslukuohjattu puhallin), kylmäpiirivirtausta (elektroninen paisuntaventtiili) ja lämmönjakopiiriä. Lisäksi sisäyksikössä on sähkövastus, joka automaattisesti huolehtii lämmön riittävyydestä myös paukkupakkasilla. Sisäyksikkö on vain 1,8 metriä korkea, mutta siinä on sisäänrakennettu varaaja, johon mahtuu 215 litraa vettä, josta riittää käyttövettä suureenkin tarpeeseen.

Talon ja käyttöveden lämmitys ilma-vesilämpöpumpulla

Jäspi Tehowatti Air Split on ilma-vesilämpöpumppu, joka lämmittää energiatehokkaasti talon ja käyttöveden. Järjestelmä on loistava ratkaisu niin uudistaloon lämmitysjärjestelmäksi kuin saneeraustaloonkin öljylämmityksen korvaajaksi.

Mitä se hyödyttää

jaspi tehowatti-air-split mobiilisaato

Tekniset tiedot

Pyydä tarjous laitteesta käyttökuntoon asennettuna

Voit tilata pelkän asennuksen itse hankkimallesi laitteelle tai voi hankkia kauttamme JÄSPI Tehowatti Air Split ilma-vesilämpöpumpun käyttökuntoon asennettuna.

Tarjous sisältää seuraavat laitteet

Tarjouspyyntö / asennustilaus